Voorbereiden op een CNaVT-examen

Het CNaVT biedt ondersteuning in de vorm van een takenbank, voorbeeldexamens en toetstips. Uw docent kan u helpen met de voorbereiding op het CNaVT-examen. Maar u kunt ook zelfstandig oefenen.

Voorbeeldexamens

De voorbeeldexamens tonen u wat u zal moeten doen tijdens een bepaald CNaVT-examen. De beoordelingsmodellen beschrijven wat u minimaal moet kunnen om te slagen. De afname-instructies voor de docent beschrijven hoe een examen verloopt.

Op dit moment zijn er geen voorbeeldprestaties beschikbaar. We willen deze graag toevoegen om meer duidelijkheid te bieden over onze beoordelingscriteria.
Heeft u de voorbeeldexamens afgenomen of bent u dat nog van plan? U zou ons zeer helpen om de prestaties met ons te delen.
U kunt deze prestaties mailen naar jonas.wynants@kuleuven.be. We zullen enkele prestaties selecteren en op onze website plaatsen, met toelichting. Het is belangrijk dat de kandidaat toestemming geeft om zijn/haar prestatie geanonimiseerd op onze website te laten plaatsen.

Authentieke bronnen

Bent u nog maar pas Nederlands aan het leren, dan kunt u het best met aangepaste Nederlandstalige bronnen oefenen, zoals Nedbox, Taalblad en de Wablieft-krant. Lees of beluister een tekst, stel uzelf de vraag of u alles heeft begrepen en schrijf neer én vertel wat u heeft gezien of gehoord. Zo oefent u zowel uw lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid. Vergeet ook niet om voldoende te oefenen met schriftelijke en mondelinge bronnen waarmee u in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Lees bijvoorbeeld aankondigingen van films, tentoonstellingen en andere activiteiten, brochures met productinformatie, artikels en dergelijke. Luister naar de radio en kijk naar series.

Leert u al wat langer Nederlands, dan kunt u heel uiteenlopende Vlaamse en Nederlandse nieuwssites, kranten, tijdschriften, video's en televisieprogramma’s gebruiken om te oefenen. Denk aan nieuwssites zoals deredactie.be, Canvas, nos.nl en NPO, kranten zoals NRC, De Volkskrant, De Morgen en De Standaard, tijdschriften zoals Knack, De Groene Amsterdammer en Elsevier, televisie- en radioprogramma’s zoals De ochtend, populair wetenschappelijke sites zoals De Kennis van Nu en EOS Wetenschap.

Tip
Beluister en bekijk zeker zowel Vlaamse als Nederlandse programma’s, zodat u went aan de uitspraak van het Nederlands van Vlamingen en Nederlanders. Als het Duits je moedertaal is, kun je ook eens kijken op het Forum NL Ganz Schnell.

Voor docenten en examinatoren

Ook als docent of examinator kunt u zich voorbereiden op een CNaVT-examen: lees onderstaande tips.

Video voor examinatoren

Als examinator bent u verantwoordelijk voor een vlotte en betrouwbare afname van de examens. In de instructievideo ziet u hoe u de CNaVT-examens organiseert, afneemt en hoe u fouten vermijdt.

Voorbeeldexamens

Wilt u uw kandidaten zo goed mogelijk voorbereiden op een CNaVT-examen? Simuleer dan een CNaVT-examen met de voorbeeldexamens hierboven. Examinatoren kunnen de voorbeeldexamens gebruiken om zich optimaal voor te bereiden op de afname.

Takenbank voor docenten

Bent u als docent al geregistreerd voor de takenbank? Meld u aan en doorzoek de takenbank. Nog geen account, maar wel interesse? Registreer u.

Online didactische modules in 2022

Voor alle lesgevers Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en neerlandistiek zijn er dit jaar online nascholingsmodules en een nascholingscursus in Leuven. Klik hier voor meer info

Veelgestelde vragen

Docent: Waar vind ik didactische ondersteuning?

Heeft u vragen over taakgericht onderwijs? Dan kunt u altijd terecht bij onze collega's van het Centrum voor Taal en Onderwijs (volwassenenonderwijs of secundair onderwijs).

Kandidaat/ examinator: Hoe verlopen de examens?

De examens bestaan uit drie delen: luisteren, lezen en schrijven, spreken (zie ook voorbeeldexamens). Het concrete verloop wordt vastgelegd door de examinator bij wie u het examen wilt afleggen.

Kandidaat/examinator: Heeft het CNaVT een handboek of een cursus die op het examen voorbereidt?

Neen, het CNaVT ontwikkelt taaltoetsen, maar biedt geen opleidingen of handboeken aan. Op de pagina's ondersteuning en voorbeeldexamens vindt u informatie die u kan helpen bij de voorbereiding op de CNaVT-examens.

Kandidaat/examinator: Hoe moet ik de resultaten interpreteren?

Het resultaat wordt uitgedrukt in de maat voor taalvaardigheid. Bekijk de video waarin wordt uitgelegd hoe u de resultaten van het CNaVT kunt interpreteren. U kunt gedetailleerde informatie op taakniveau opvragen bij het CNaVT-secretariaat.

Kandidaat/examinator: Welk woordenboek mag gebruikt worden tijdens de examenafname?

Voor deel A en deel B mogen de kandidaten die dat wensen een papieren woordenboek gebruiken. Dit mag zowel een verklarend als een vertalend woordenboek zijn, maar enkel in / vanuit het Nederlands (dus bijvoorbeeld wel een woordenboek Nederlands-Duits maar geen woordenboek Duits-Nederlands). De kandidaat dient dit woordenboek zelf mee te brengen. Verder mogen er geen digitale hulpmiddelen gebruikt worden en mag er na de afname niet gecommuniceerd worden over de inhoud.

Kandidaat: Hoe lang duurt een examen? Hoeveel tijd voorzie ik best?

We maakten een inschatting van de tijdsduur (in minuten) per onderdeel per examenprofiel: bekijk de tabel. Let op, dit is een schatting, geen feit. Voorzie voldoende tijd en spreek goed af met de exameninstelling over start- en einduur. Sommige instellingen kiezen ervoor om de 3 delen van het C1 examen over 2 dagen te verspreiden.

Kandidaat: Hoe weet ik welk examen ik het best afleg?

Volgt u een cursus Nederlands? Bespreek dan met uw docent welk examen u het best kunt afleggen. Vergelijk ook de beschrijving van de CNaVT-examens met uw behoeften. U kunt uw niveau proberen in te schatten door de voorbeeldexamens van CNaVT of de oefeningen van ERKnederlands te maken. Ook de zelfbeoordelingsschalen van het ERK kunnen u hierbij helpen.

Kandidaat: Kan ik de examens van vorige jaren inkijken (om te oefenen)?

Neen, examentaken van vorige jaren kunnen niet worden ingekeken. Docenten en kandidaten kunnen wel een voorbeeldexamen van elk examen bekijken en ermee oefenen.