Takenbank

De taken uit de takenbank sluiten aan bij de examens, maar zijn niet noodzakelijk taken uit de examens. Wilt u een examen simuleren om te weten of uw kandidaten klaar zijn voor de afname, gebruik dan de taken uit de voorbeeldexamens.

Examen

Domein

ERK-niveau

Taalvaardigheid

Taakformaat

Een school voor Jalihal

Examen: Educatief Startbekwaam
Taalvaardigheid: Lezen, Schrijven
ERK-niveau: B2
Taakformaat: Argumentatieve tekst

Luchtvervuiling in Amsterdam

Examen: Educatief Startbekwaam
Taalvaardigheid: Spreken
ERK-niveau: B2
Taakformaat: Presentatie

Onderzoek naar slapeloosheid

Examen: Educatief Startbekwaam
Taalvaardigheid: Lezen, Schrijven
ERK-niveau: B2
Taakformaat: Verslag/samenvatting

Reglement Mediatheek

Examen: Educatief Startbekwaam
Taalvaardigheid: Lezen
ERK-niveau: B2
Taakformaat: Meerkeuzevragen

Werken en studeren

Examen: Educatief Startbekwaam
Taalvaardigheid: Gesprekken voeren
ERK-niveau: B2
Taakformaat: Gesprek

Een hotelkamer reserveren

Examen: Maatschappelijk Informeel
Taalvaardigheid: Gesprekken voeren
ERK-niveau: A2
Taakformaat: Gesprek

Cultuurpas

Examen: Zakelijk Professioneel
Taalvaardigheid: Gesprekken voeren
ERK-niveau: B2
Taakformaat: Gesprek

Een gezonde werknemer

Examen: Zakelijk Professioneel
Taalvaardigheid: Lezen
ERK-niveau: B2
Taakformaat: Meerkeuzevragen

Jubileum

Examen: Zakelijk Professioneel
Taalvaardigheid: Gesprekken voeren
ERK-niveau: B2
Taakformaat: Gesprek

POP Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Examen: Zakelijk Professioneel
Taalvaardigheid: Luisteren, Schrijven
ERK-niveau: B2
Taakformaat: Verslag/samenvatting

Verhuisd

Examen: Zakelijk Professioneel
Taalvaardigheid: Lezen, Schrijven
ERK-niveau: B2
Taakformaat: Uitnodiging

Hersenonderzoek en intelligentie

Examen: Educatief Professioneel
Taalvaardigheid: Lezen, Schrijven
ERK-niveau: C1
Taakformaat: Verslag/samenvatting