Het CNaVT is gespecialiseerd in het ontwikkelen van taaltoetsen en dat wordt weerspiegeld in haar opleidingsaanbod.

Docenten die meer didactische ondersteuning nodig hebben, kunnen aankloppen bij de Taalunie of bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO). In de agenda inventariseert het CNaVT ook interessante conferenties en studiedagen voor docenten en/of toetsontwikkelaars.

Docentencursussen

Professionalisering van NVT-docenten en leerkrachten is voor de Nederlandse Taalunie van groot belang. Het nascholingsaanbod van de Taalunie bestaat uit cursussen op locatie, in het Nederlandse taalgebied en uit online modules. Speciaal voor de Taalunie ontwikkelt het Centrum Voor Taal en Onderwijs (CTO) van KU Leuven NVT@Ned, een uniek blended professionaliseringstraject.

Vormingen

Hieronder vindt u een overzicht van de vormingen die het CNaVT zelf aanbiedt:

  • visie en praktische informatie over het CNaVT
  • CNaVT-examinator worden
  • toetsprincipes en toetsontwikkeling
  • ERK
  • beoordeling van taalvaardigheid
  • interpretatie en gebruik van toetsresultaten
  • breed evalueren van taalvaardigheid

Ook workshops of opleidingen op maat zijn mogelijk. Contacteer het CNaVT-secretariaat.

Erkenning opleidingen

DE CNaVT-opleidingen worden erkend door CECAFOC, het secretariaat-generaal van het katholieke onderwijs
in de Franstalige en Duitstalige gemeenschappen van België.