Medewerkers van het CNaVT-team

Carlien Alferink

Hallo! Ik ben Carlien Alferink. Ik werk sinds januari 2021 vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen als wetenschappelijk medewerker voor het Certificaat Nederlands als Vreemde taal.

Na het behalen van Bachelordiploma Engelse Taal en Cultuur en Masterdiploma Linguistics aan de Radboud Universiteit, heb ik iets meer dan 4 jaar bij het universitaire talencentrum van de Radboud Universiteit gewerkt als toetsontwikkelaar Nederlands en Engels en vaardigheidsdocent Engels. Daarnaast heb ik nog wat losse toetsklussen gedaan, waaronder het ontwikkelen van toetsen voor een nieuwe lesmethode Engels van uitgeverij BOOM.

Ik ben een erg creatief persoon en ik vind de creativiteit die nodig is om nieuwe taken voor een taaltoets te bedenken dan ook heel leuk. Ik hoop dat ik met de opgedane kennis uit mijn studie en mijn ervaring als toetsdeskundige een goede bijdrage kan leveren aan het CNaVT. Ik kijk ontzettend uit naar de samenwerking met het team in Leuven.
Daarnaast ben ik een groot fan van taalgrapjes: je mag me wakker maken voor een goede woordgrap. Ik ben ook dol op katten. Ik heb een kat en ze heet Filou!

Karolien Bosman

Hallo, ik ben Karolien Bosman en versterk sinds september 2021 het administratieve team van het CNaVT. Van zodra de jongerenexamens een feit zijn zal ik jouw contactpersoon zijn voor al je vragen daaromtrent.

Na mijn studies Communicatiebeheer en Handelswetenschappen startte ik met lesgeven, maar belandde al snel in de studio’s van de VRT. Daar kwam mijn liefde voor taal me uiteraard zeer goed van pas. Zo’n 10 jaar later ben ik enorm blij dat ik ook op halftijdse basis kan werken binnen een begeesterd team waar alles draait om taal en onderwijs.

Lucia Luyten

Ik ben Lucia Luyten en ben sinds 2005 mee verantwoordelijk voor de wereldwijde toetsing en certificering van leerders Nederlands als vreemde taal (het project CNaVT dus). Misschien ken je mij al, misschien ook niet. Dan weet je (of je weet het nog niet) dat ik niet de grote tafelspringer ben, maar als stille, bedachtzame werkkracht werk aan de CNaVT-examens, de Jongerenevaluatie NVT en het verdiepingstraject NVT@Ned. Ik ben de oudste medewerker van het hele team en mag me senior medewerker noemen.

Ik kleur het saaie begrip ‘toetsing’ in door een wetenschappelijk gefundeerde omgang met toetsontwikkeling in al haar facetten. Toetsen plannen, ontwikkelen, pretesten, kwaliteit controleren, beoordelen, analyseren, certificeren, communiceren, workshops geven, … al deze facetten behoren tot mijn takenpakket.

Een schakel mogen zijn in de toekomst van leerders van het Nederlands wereldwijd. Dat motiveert me elke dag opnieuw om taakgerichte examens te ontwikkelen en een betrouwbare certificering te garanderen.

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen langs Grote Routepaden of Lange Afstand Wandelpaden. Je kan me samen met mijn man ook regelmatig zien rondvaren op de binnenwateren van Nederland. Mijn creativiteit kan ik kwijt in het zelf naaien van mijn kleding.

Lies Strobbe

Dag allemaal! Mijn naam is Lies Strobbe. Ik ben wetenschappelijk medewerker bij Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Daarbij ontwikkel ik toetstaken voor verschillende taalvaardigheidsniveaus, train ik examinatoren en beoordelaars, en voer ik analyses uit om de validiteit en betrouwbaarheid van de toetsen te garanderen. Daarnaast ben ik als docent betrokken bij de verdiepingscursus van de Taalunie en als cursusleider bij NVT@Ned.

Ik verdiep mij in thema’s zoals taaltoetsing, meertaligheid en talenbeleid. Deze thema’s vormen de rode draad doorheen de projecten die ik de voorbije jaren aan de KU Leuven uitvoerde. Rond deze thema’s ontwikkelde ik materialen, gaf ik vormingen aan schoolteams en voerde ik onderzoek uit, zowel binnen het hoger, secundair, lager als kleuteronderwijs. Mijn ambitie is om van meertaligheid een echte troef te maken door het te certificeren, door het in te zetten in een stimulerende leeromgeving en een krachtig talenbeleid.

De projecten rond meertaligheid leren me veel bij over vreemdetaalverwerving en -didactiek. Mijn drie jonge kinderen zorgen er dan weer voor dat ik van dichtbij de processen van moedertaalverwerving en ontluikende geletterdheid kan volgen. Op een vrije dag is de kans groot dat je mij ziet al wandelend, fietsend of tuinierend.

Christine Troussart Van Bulck

Christine Troussart Van Bulck studeerde Algemene Taalkunde aan de KU Leuven en werkte reeds tijdens haar studies aan het Centrum voor Taal en Onderwijs als examenbeoordelaar.

Binnen het CTO is ze momenteel onderzoeker bij het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, waar ze o.a. examentaken ontwikkelt voor meerdere taalniveaus en een trekkende rol speelt bij het vormgeven van het jongerenexamen.

Haar drijfveer is het stimuleren van meertaligheid in onderwijs en samenleving.

Sterre Turling

Dag allemaal! Mijn naam is Sterre Turling. In de zomer van 2022 heb ik als beoordelaar kennisgemaakt met het CNaVT en dat smaakte naar meer. Op dit moment maak ik op structurele basis deel uit van het CNaVT-team. Tijdens mijn bachelor Engels aan de Radboud Universiteit in Nijmegen ontdekte ik mijn liefde voor taalwetenschap. Ik belandde dan ook bij de master Taalwetenschap, om precies te zijn bij de specialisatie Language and Communication Coaching. Daarnaast koos ik ervoor om enkele programmaonderdelen uit de specialisatie ‘Nederlands als tweede taal’ te volgen.

Ik ben met name geïnteresseerd in (vroeg) vreemdetalenonderwijs en taaltoetsing. Zo heb ik tijdens mijn masterscriptie en -stage vanuit wetenschappelijk inzichten duiding mogen geven aan de effecten van Engels in het primair onderwijs op de getoetste taalvaardigheid van leerlingen. De vertaalslag maken van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk van de leerder is iets waar ik veel voldoening uit haal en ik ben dan ook blij om me bij het CNaVT hiermee bezig te kunnen houden.

Naast mijn talige activiteiten houd ik erg van nieuwe restaurants en recepten uitproberen. En ik ben een enorme kattenfanaat!

Goedele Vandommele

Hallo, ik ben Goedele Vandommele. Ik ben projectleider van het CNaVT sinds 2018, en postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

In 2016 doctoreerde ik op een onderzoek naar de taalverwerving van adolescente nieuwkomers in klascontexten en buiten de schoolmuren. Taalverwerving binnen en buiten de klas boeit me, maar ook hoe evalueren en ontwikkeling opvolgen, deze taalverwerving verder kan stimuleren. Tijdens mijn koffiepauzes vind ik het heerlijk om met collega’s na te denken hoe wij als onderzoekers een bijdrage kunnen leveren aan beter taalonderwijs en een betere evaluatiepraktijk.

Voor het CNaVT betekent dat samen met de rest van het team de kwaliteit van de CNaVT-examens en dienstverlening bewaken, en samen de uitdaging waarmaken om functionele, motiverende en relevante digitale taalexamens te maken die een goed beeld geven van taalcompetentie in de 21ste eeuw. Als ik mijn hoofd echt leeg wil maken, ben ik graag bezig met muziek en zingen. Tijdens de eerste corona-lockdown in Vlaanderen maakten mijn kinderen en ik elke avond op straat muziek met de buren. Prachtig hoe muziek kan blijmaken en mensen verbinden!

Anne van Asseldonk

Hoi! Mijn naam is Anne van Asseldonk en ik werk sinds mei 2021 voor het CNaVT, vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik was al bekend met de Radboud Universiteit, want hier heb ik zowel mijn bachelor Taalwetenschap als mijn master Taalwetenschap (specialisatie Nederlands als tweede taal) gevolgd.

Al vrij snel ontdekte ik dat taaltoetsing me het meest aansprak, doordat het zo complex is. De uitdaging van het ontwerpen en ontwikkelen van een zo’n goed mogelijke toets vind ik erg leuk!

In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met eten en alles daar omheen (zoals koken, recepten zoeken en kookprogramma’s kijken, behalve afwassen dan misschien ;-) ). Ook lees en sport ik graag, en speel ik graag gezelschapspellen.

Manon Willems

Hallo! Mijn naam is Manon Willems en ik ben sinds februari 2022 werkzaam voor het CNaVT. Mijn werkzaamheden verricht ik vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen. In deze stad heb ik ook mijn bachelor Taalwetenschap behaald. Daarna heb ik de master Meertaligheid en Taalverwerving in Utrecht afgerond.

Tijdens het doorlopen van mijn studies is mijn belangstelling voor materiaal- en toetsontwikkeling ontstaan en alsmaar gegroeid. Ik ontdekte hoe veelzijdig het ontwikkelen van toetsen en examens is en wat er allemaal bij komt kijken. Door middel van mijn werk bij het CNaVT wil ik er graag aan bijdragen dat taaltoetsing op een betrouwbare manier gebeurt. Daarnaast spreekt het mij erg aan dat bij de ontwikkeling van taaltoetsen ook een stukje creativiteit komt kijken. In mijn vrije tijd ben ik namelijk ook graag creatief bezig. Dan vind ik het vooral leuk om te schilderen. Daarnaast volleybal ik graag en houd ik erg van muziek.

Jonas Wynants

Dag iedereen! Mijn naam is Jonas Wynants en ik ben sinds eind september 2021 wetenschappelijk medewerker voor het CNaVT, vanuit de KU Leuven. Aan deze universiteit behaalde ik mijn bachelor Taal- en Letterkunde en de masters Bedrijfscommunicatie en Sociale en Culturele Antropologie.

Tijdens het veldwerk voor mijn masterproef rond anderstalige nieuwkomers heb ik gemerkt hoe groot de impact van evaluatiemomenten kan zijn op de toekomstige kansen die (tweede) taalleerders krijgen in onze samenleving. Vandaar dan ook mijn interesse om met dit project mijn steentje bij te kunnen dragen aan het ontwikkelen van taaltoetsen Nederlands.

In mijn vrije tijd hou ik ervan om met vrienden af te spreken en ga ik sporadisch sporten. Daarnaast ben ik ook net begonnen met een cursus Italiaans op de avondschool. Zo blijf ik zelf aan den lijve ondervinden hoe het is om een nieuwe taal te leren!

Csilla Grót

Hallo iedereen! Ik ben Csilla Grót en ik heb een master Nederlandse Taal- en Cultuurstudies behaald in Hongarije en heb een jaar als Erasmusstudent in Leuven doorgebracht.

Ik versterk het administratieve team van het CNaVT. Ik ondersteun het wetenschappelijk team en de NVT-leerders en -docenten die CNaVT-examens afnemen: zo help ik bijvoorbeeld kandidaten en examinatoren bij de inschrijvingen, zorg ik voor de verzending van examens en resultaten, en werk ik aan de vormgeving van de CNaVT-nieuwsbrief en folders.