Het CNaVT-team in detail

Carlien Alferink

Hallo! Ik ben Carlien Alferink. Ik werk sinds januari 2021 vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen als wetenschappelijk medewerker voor het Certificaat Nederlands als Vreemde taal.

Na het behalen van Bachelordiploma Engelse Taal en Cultuur en Masterdiploma Linguistics aan de Radboud Universiteit, heb ik iets meer dan 4 jaar bij het universitaire talencentrum van de Radboud Universiteit gewerkt als toetsontwikkelaar Nederlands en Engels en vaardigheidsdocent Engels. Daarnaast heb ik nog wat losse toetsklussen gedaan, waaronder het ontwikkelen van toetsen voor een nieuwe lesmethode Engels van uitgeverij BOOM.

Ik ben een erg creatief persoon en ik vind de creativiteit die nodig is om nieuwe taken voor een taaltoets te bedenken dan ook heel leuk. Ik hoop dat ik met de opgedane kennis uit mijn studie en mijn ervaring als toetsdeskundige een goede bijdrage kan leveren aan het CNaVT. Ik kijk ontzettend uit naar de samenwerking met het team in Leuven.
Daarnaast ben ik een groot fan van taalgrapjes: je mag me wakker maken voor een goede woordgrap. Ik ben ook dol op katten. Ik heb een kat en ze heet Filou!

Liezy Claes

Hey, ik ben Liezy Claes en sinds juni 2020 aan het werk als administratief medewerker van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Ik beantwoord de meeste mails en telefoonoproepen, grote kans dus dat je mij aan de lijn krijgt. Daarbij help ik graag mensen verder, in alle 5 talen die ik spreek.

Ik werkte meerdere jaren als NT2-leerkracht in Centra voor Basiseducatie en Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Omdat ik verlangde naar een vaste, stabiele baan, ben ik uit het reguliere onderwijs gestapt. Sinds de zomer van 2018 geef ik regelmatig taalles als bijlesgever voor verschillende organisaties.

Mijn drijfveer is mensen verbinden met elkaar, de spreekdurf te verhogen en bij te dragen aan zelfredzaamheid en kansen van taalleerders, overal ter wereld.

In mijn vrije tijd werk ik aan de renovaties van mijn huisje. Wekelijks beoefen ik yoga en ga ik joggen. Zingen doe ik ook graag, net zoals foto’s maken en bewerken. Oh ja, ik houd enorm veel van dieren. Mijn kat Ballou wordt verwend!

Lucia Luyten

Ik ben Lucia Luyten en ben sinds 2005 mee verantwoordelijk voor de wereldwijde toetsing en certificering van leerders Nederlands als vreemde taal (het project CNaVT dus). Misschien ken je mij al, misschien ook niet. Dan weet je (of je weet het nog niet) dat ik niet de grote tafelspringer ben, maar als stille, bedachtzame werkkracht werk aan de CNaVT-examens, de Jongerenevaluatie NVT en het verdiepingstraject NVT@Ned. Ik ben de oudste medewerker van het hele team en mag me senior medewerker noemen.

Ik kleur het saaie begrip ‘toetsing’ in door een wetenschappelijk gefundeerde omgang met toetsontwikkeling in al haar facetten. Toetsen plannen, ontwikkelen, pretesten, kwaliteit controleren, beoordelen, analyseren, certificeren, communiceren, workshops geven, … al deze facetten behoren tot mijn takenpakket.

Een schakel mogen zijn in de toekomst van leerders van het Nederlands wereldwijd. Dat motiveert me elke dag opnieuw om taakgerichte examens te ontwikkelen en een betrouwbare certificering te garanderen.

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen langs Grote Routepaden of Lange Afstand Wandelpaden. Je kan me samen met mijn man ook regelmatig zien rondvaren op de binnenwateren van Nederland. Mijn creativiteit kan ik kwijt in het zelf naaien van mijn kleding.

Rob Schoonen

Dr. J.J.M. (Rob) Schoonen is hoogleraar Toegepaste taalwetenschap aan de Radboud Universiteit, verbonden aan het Centre for Language Studies.

Schoonen is deskundig op het gebied van woordenschat, schrijf- en spreekvaardigheid in eerste en tweede taal, en de toetsing daarvan. Hij heeft ook ruime belangstelling voor methoden van taalwetenschappelijk onderzoek. Aan de Radboud Universiteit doet hij onderzoek naar de relatie tussen niveaus van taalvaardigheid en specifieke kenmerken van taalgebruik. Ook zal hij het onderzoek in de Toegepaste Taalwetenschap zichtbaarder maken.

Rob Schoonen behaalde zijn doctoraal Nederlandse taal en literatuur en Algemene taalwetenschap (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde er in 1991 op een empirische studie naar betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van schrijfvaardigheidsmetingen in de achtste groep van het basisonderwijs. Van 1985 tot 2002 was Rob Schoonen als onderzoeker verbonden aan het SCO-Kohnstamm Instituut voor Onderwijsonderzoek, waar hij onder meer werkte voor de onderzoeksgroep Taalonderwijs. Vanaf 1988 combineerde hij deze baan met die van onderzoeker Algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daar was hij ook geruime tijd waarnemend directeur van het Amsterdam Center for Language and Communication.

Schoonen was onder meer Associate Editor van het vaktijdschrift Language Learning en lid van de Committee of Examiners voor de TOEFL, een adviescommissie die ETS (Princeton) adviseerde inzake onderzoek naar en implementatie van toetsing van het Engels als vreemde taal.

Lies Strobbe

Dag allemaal! Mijn naam is Lies Strobbe. Ik ben wetenschappelijk medewerker bij Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Daarbij ontwikkel ik toetstaken voor verschillende taalvaardigheidsniveaus, train ik examinatoren en beoordelaars, en voer ik analyses uit om de validiteit en betrouwbaarheid van de toetsen te garanderen. Daarnaast ben ik als docent betrokken bij de verdiepingscursus van de Taalunie en als cursusleider bij NVT@Ned.

Ik verdiep mij in thema’s zoals taaltoetsing, meertaligheid en talenbeleid. Deze thema’s vormen de rode draad doorheen de projecten die ik de voorbije jaren aan de KU Leuven uitvoerde. Rond deze thema’s ontwikkelde ik materialen, gaf ik vormingen aan schoolteams en voerde ik onderzoek uit, zowel binnen het hoger, secundair, lager als kleuteronderwijs. Mijn ambitie is om van meertaligheid een echte troef te maken door het te certificeren, door het in te zetten in een stimulerende leeromgeving en een krachtig talenbeleid.

De projecten rond meertaligheid leren me veel bij over vreemdetaalverwerving en -didactiek. Mijn drie jonge kinderen zorgen er dan weer voor dat ik van dichtbij de processen van moedertaalverwerving en ontluikende geletterdheid kan volgen. Op een vrije dag is de kans groot dat je mij ziet al wandelend, fietsend of tuinierend.

Goedele Vandommele

Hallo, ik ben Goedele Vandommele. Ik ben projectleider van het CNaVT sinds 2018, en postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

In 2016 doctoreerde ik op een onderzoek naar de taalverwerving van adolescente nieuwkomers in klascontexten en buiten de schoolmuren. Taalverwerving binnen en buiten de klas boeit me, maar ook hoe evalueren en ontwikkeling opvolgen, deze taalverwerving verder kan stimuleren. Tijdens mijn koffiepauzes vind ik het heerlijk om met collega’s na te denken hoe wij als onderzoekers een bijdrage kunnen leveren aan beter taalonderwijs en een betere evaluatiepraktijk.

Voor het CNaVT betekent dat samen met de rest van het team de kwaliteit van de CNaVT-examens en dienstverlening bewaken, en samen de uitdaging waarmaken om functionele, motiverende en relevante digitale taalexamens te maken die een goed beeld geven van taalcompetentie in de 21ste eeuw. Als ik mijn hoofd echt leeg wil maken, ben ik graag bezig met muziek en zingen. Tijdens de eerste corona-lockdown in Vlaanderen maakten mijn kinderen en ik elke avond op straat muziek met de buren. Prachtig hoe muziek kan blijmaken en mensen verbinden!

Steven Vanhooren

Steven Vanhooren is senior beleidsadviseur bij De Taalunie en begeleidt het CNaVT-project.

Anne van Asseldonk

Hoi! Mijn naam is Anne van Asseldonk en ik werk sinds mei 2021 voor het CNaVT, vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik was al bekend met de Radboud Universiteit, want hier heb ik zowel mijn bachelor Taalwetenschap als mijn master Taalwetenschap (specialisatie Nederlands als tweede taal) gevolgd.

Al vrij snel ontdekte ik dat taaltoetsing me het meest aansprak, doordat het zo complex is. De uitdaging van het ontwerpen en ontwikkelen van een zo’n goed mogelijke toets vind ik erg leuk!

In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met eten en alles daar omheen (zoals koken, recepten zoeken en kookprogramma’s kijken, behalve afwassen dan misschien ;-) ). Ook lees en sport ik graag, en speel ik graag gezelschapspellen.

Kris Van den Branden

Kris Van den Branden is academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Hij is hoogleraar taalkunde en lerarenopleider aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Kris is redacteur (samen met Koen Van Gorp) van het tijdschrift TASK en van een boekenreeks rond Task-based Language Teaching (samen met Marta Gonzalez-Lloret en John Norris). Hij is de auteur van diverse boeken en artikels over taalonderwijs en onderwijs voor de 21ste eeuw, en schrijft over onderwijs op zijn blog duurzaamonderwijs.com.

Loes Van den Heuvel

Hallo allemaal! Mijn naam is Loes Van den Heuvel en ik ben sinds december 2020 een van de nieuwe wetenschappelijk medewerkers vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aan deze universiteit heb ik zowel de bacheloropleiding Taalwetenschap als de masteropleidingen Onderwijswetenschappen en Taalwetenschap met een specialisatie Nederlands als tweede taal afgerond.

In deze onderwijsprogramma’s heb ik een grote interesse ontwikkeld voor taaltoetsing en alles wat daarbij komt kijken. Tijdens mijn opleiding heb ik daarom ook verschillende stages gedaan, bij o.a. het Cito in Nederland en op het lectoraat voor Nederlandse taal en cultuur in Slovenië bij Dr. Anita Srebnik. Ik zie er erg naar uit om alle opgedane kennis en ervaring in te gaan zetten voor het ontwikkelen van goede, betrouwbare en valide toetsen voor mensen die Nederlands leren over de hele wereld!

Naast deze leuke baan houd ik mij onder andere bezig met mediteren, lezen en koken. Ik hoop dat dat spoedig weer voor iets grotere, wellicht internationale gezelschappen kan. Daarnaast ben ik een groot fan van quizzen en (bord)spelletjes. Op dit moment zijn mijn favoriete spellen Dominion en Hoogspanning, maar dat kan snel veranderen als ik nieuwe spellen ontdek (waar nu natuurlijk veel tijd voor is..).