Het CNaVT bestuur

Kris Van de Poel

Kris Van de Poel is de algemeen secretaris van de Taalunie. Zij is de voorzitter van het CNaVT-bestuur.

Kris is toegepast taalkundige en hoogleraar taalkunde aan de Universiteit Antwerpen met als specialisatie taal voor professionele en academische doeleinden. Zeventien jaar lang was ze directeur van het universitair talencentrum in Antwerpen.

Rob Schoonen

Dr. J.J.M. (Rob) Schoonen is projectleider van de CNaVT-medewerkers in Nijmegen én hoogleraar Toegepaste taalwetenschap aan de Radboud Universiteit, verbonden aan het Centre for Language Studies.

Schoonen is deskundig op het gebied van woordenschat, schrijf- en spreekvaardigheid in eerste en tweede taal, en de toetsing daarvan. Hij heeft ook ruime belangstelling voor methoden van taalwetenschappelijk onderzoek. Aan de Radboud Universiteit doet hij onderzoek naar de relatie tussen niveaus van taalvaardigheid en specifieke kenmerken van taalgebruik.

Kris Van den Branden

Kris Van den Branden is academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Hij is hoogleraar taalkunde en lerarenopleider aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Kris is redacteur (samen met Koen Van Gorp) van het tijdschrift TASK en van een boekenreeks rond Task-based Language Teaching (samen met Marta Gonzalez-Lloret en John Norris). Hij is de auteur van diverse boeken en artikels over taalonderwijs en onderwijs voor de 21ste eeuw, en schrijft over onderwijs op zijn blog duurzaamonderwijs.com.