FAQ

Wat is het CNaVT?

Het CNaVT-project van De Taalunie biedt vijf examens voor mensen die Nederlands als vreemde taal leren én die een erkend certificaat over hun taalkennis wensen te behalen. De examens toetsen talig functioneren op vier verschillende niveaus van het Europees Referentiekader (ERK), van A2 tot en met C1. Elk examen is bovendien geplaatst in een specifiek domein (maatschappelijk, educatief of professioneel) en heeft aparte doelstellingen. Hier leest u meer over de vijf CNaVT-examens.

Waar kan men het CNaVT-examen afleggen?

De CNaVT-examens zijn nog niet online af te leggen. De examens kunnen enkel lokaal bij één van de partnerorganisaties afgelegd worden. In meer dan 40 landen hebben we partnerorganisaties. Die noemen we de 'CNaVT-exameninstellingen'. Sommigen organiseren de CNaVT-examenafname enkel voor hun toekomstige studenten. In Wallonië en in Duitsland zijn er heel wat middelbare scholen die de CNaVT-examens aanbieden aan hun leerlingen.

Voor wie zijn de CNaVT-examens?

Professionals, studenten en leerlingen (vanaf 16 jaar) kunnen wereldwijd bij meer dan 300 erkende CNaVT-exameninstellingen (dit zijn scholen en taaltrainingscentra) het CNaVT-examen op hun gewenste niveau afleggen, om een certificaat Nederlands als vreemde taal te behalen.

Hoe inschrijven?

Inschrijven doet u via onze online Administratieve Module. In de handleiding voor kandidaten staat met screenshots visueel én stap voor stap uitgelegd hoe u zich inschrijft.

  • Bent u verbonden aan een bepaalde school? Vraag dan eerst de interne inschrijfcode aan de instelling. Geef deze interne code in en klik op ‘filteren’. Dan verschijnt de naam van uw instelling.
  • Bent u niet verbonden aan een bepaalde school? Dan kan u als ‘externe kandidaat’ deelnemen. Selecteer het land waar u het examen wil afleggen, en klik op ‘filteren’. Er verschijnt een lijst van exameninstellingen die deelnemen aan de examenafname. U kiest zelf uit de lijst bij wie en waar u het examen wilt afleggen.

Interne kandidaten

  • U bent verbonden aan een instelling die de CNaVT-examenafname organiseert. (= 'interne kandidaat')
U bent verbonden aan een school of taalcentrum en volgt daar (taal)lessen. In dat geval beschouwt een CNaVT-exameninstelling u doorgaans als een ‘interne’ kandidaat. Vraag dan zeker de interne inschrijfcode aan uw instelling om u online in te schrijven voor het CNaVT-examen.

Externe kandidaten

  • U bent niet verbonden aan de exameninstelling die de CNaVT-examens organiseert. (= 'externe kandidaat')

Sommige exameninstellingen stellen zich ook open voor taalleerders die niet aan hun school studeren. Die noemen we externe kandidaten.

U kiest zelf in welk land en aan welke CNaVT-exameninstelling u het examen aflegt. Bekijk het overzicht van alle exameninstellingen wereldwijd.

Tip: Neem altijd telefonisch contact op met de CNaVT-exameninstelling van uw keuze, voordat u zich inschrijft. Alle praktische vragen (exacte datum, etc.) inzake de CNaVT-examenafname kan u vragen aan de examinator.

Deelnameprijs

In de lijst met examengelden per land ziet u wat een CNaVT-examen in uw land kost. Daarbovenop bepaalt elke exameninstelling hoeveel extra geld men vraagt voor de administratieve kosten en praktische organisatie binnen hun instelling. De totaalprijs ziet u online in de inschrijfmodule nadat u bent ingelogd op uw account. Betalen gebeurt altijd rechtstreeks aan de exameninstelling (dus NIET aan het CNaVT-secretariaat). neem daarom altijd contact op met de exameninstelling waarbij u zich inschrijft.

Examenreglement voor kandidaten

Alle belangrijke informatie vindt u in het examenreglement voor kandidaten. Lees dit zorgvuldig. Dit reglement biedt veel antwoorden op vragen van kandidaten. Dit reglement wordt aangepast bij elke nieuwe examensessie. Ook het tijdstip wanneer u de resultaten mag verwachten, staat hierin vermeld.

Voor welk examen schrijf ik me best in?

Voordat u zich inschrijft en betaalt, informeert u zich eerst goed. Denk na over uw keuze en wees eerlijk met uzelf over uw taalkennisniveau. Het zou jammer zijn als u niet zou slagen. Op onze website vindt u voorbeeldexamens met de bijbehorende beoordelingsmodellen, zodat u een idee heeft welk niveau verwacht wordt voor een bepaald examen. Er zijn online heel wat mogelijke testen af te leggen om in te schatten welk taalniveau u op dit moment hebt.

Het examen

Het examen bestaat uit drie delen: deel A focust op luisteren, deel B focust op schrijven en deel C focust op spreken.
Alle taalvaardigheden worden geïntegreerd getoetst. Het gedeelte C (spreken) wordt door de examinator opgenomen. Bij deel C mag u geen woordenboek gebruiken.

De voorbereiding

U kunt zich volledig zelfstandig voorbereiden op het examen. Klik hier voor meer informatie. Op onze website vindt u voorbeeldexamens, zodat u kunt zien wat er verwacht wordt voor een bepaald examen. Het CNaVT biedt zelf geen taallessen of opleiding aan.

Wat gebeurt er na de examenafname?

Na de examenafname sturen de exameninstellingen de papieren examens en de audiobestanden naar het kantoor van het CNaVT in Leuven in België. Onze wetenschappelijke medewerkers, die de toetsen hebben ontwikkeld, verbeteren deze examens. Alle examens – voor alle examencentra wereldwijd – worden dus centraal gecorrigeerd en beoordeeld in Leuven.

Vervolgens communiceert het CNaVT-secretariaat en de CNaVT-examencommissie over de resultaten met de examinatoren van de exameninstellingen. Zij verwittigen zo snel mogelijk hun deelnemers. De geslaagden ontvangen een certificaat op papier.

De resultaten

De resultaten worden door het CNaVT-secretariaat bekend gemaakt aan de exameninstellingen per mail. De examinatoren verwittigen hun kandidaten. Voor de geslaagde deelnemers verzenden we het papieren certificaat per post.

Tip: Geef bij uw registratie de juiste adresgegevens in, in uw profiel op de online Administratieve Module. Indien u zou verhuizen, tussen het tijdstip van registratie en het tijdstip van bekendmaking van de resultaten, laat dit aub weten zodat we het naar het juiste adres kunnen sturen.

Sommige exameninstellingen kiezen ervoor om zelf de certificaten uit te delen aan hun kandidaten. Het zijn de examinatoren van deze instellingen die de certificaten per post ontvangen.

Privacy policy

Het CNaVT is een project van de Taalunie. We hechten belang aan jouw privacy en respecteren de Europese wetgeving hieromtrent (GDPR). De gegevens die u ons verschaft bij inschrijving worden niet met derden gedeeld en niet voor andere doeleinden gebruikt.