Een examen met aangepaste procedure (AP) aanvragen

Als u een functiebeperking hebt (u bent bijvoorbeeld slechtziend of u hebt dyslexie), dan kunt u een examen met
aangepaste procedure
(AP) aanvragen. Dit betekent dat u het examen geheel of gedeeltelijk mag afleggen op
een manier die is aangepast aan uw mogelijkheden.

Wanneer u zich als kandidaat inschrijft voor een examen in de Administratieve Module, kunt u aangeven dat u
een functiebeperking hebt. U geeft een gedetailleerde beschrijving van de functiebeperking en voegt een
doktersverklaring toe (we aanvaarden attesten in het Nederlands, Engels, Frans en Duits). U licht ook kort toe welke aanpassingen volgens u nodig zijn om het CNaVT-examen te kunnen afleggen.

Op basis van deze beschrijving en het medisch bewijs doet de examencommissie van het CNaVT u een voorstel
voor een AP en legt dit ook voor aan de exameninstelling die u koos.

Als zowel u als de exameninstelling, akkoord gaan met dit voorstel en het ondertekend hebben terugbezorgd
aan het CNaVT wordt de AP geldig en mag u het examen afleggen volgens de overeengekomen AP.

Opgepast: examenaanvragen met een AP hebben een langere doorlooptijd in de Administratieve Module.
Eerst moet het CNaVT de aanvraag aanvaarden en een AP voorstellen aan de kandidaat en exameninstelling.
Daarna moeten zowel de kandidaat als de exameninstelling de examenaanvraag nog goedkeuren door
het voorstel van CNaVT te ondertekenen.

Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met het CNaVT-secretariaat.

U gaat als volgt te werk voor uw aanvraag in de Administratieve Module:

1) Kies een examen.
2) Kies een exameninstelling.
3) Duid aan of u een aangepaste procedure (AP) wilt aanvragen.
4) Omschrijf uw functiebeperking en wat er volgens u moet gedaan worden zodat u het CNaVT-examen kunt afleggen.
5) Laad uw doktersbewijs op (we aanvaarden attesten in het Nederlands, Engels, Frans en Duits).