Registreren voor de takenbank (enkel voor docenten)

Graag toegang tot de takenbank of instructievideo's?

Op basis van de ingevulde gegevens, bekijkt het CNaVT of een autorisatie toegekend wordt.
Toegang is enkel mogelijk voor docenten van instellingen die bij het CNaVT-secretariaat bekend zijn.

U wordt binnen de 24 uur verwittigd of u al dan niet toegang krijgt.

Persoonlijke gegevens

Instelling waar ik in dienst ben

Waarom wens ik toegang tot de toetsenbank ?

Aanmelden

Annuleren