Voorbereiden op een CNaVT-examen

Het CNaVT biedt ondersteuning in de vorm van een takenbank, voorbeeldexamens en toetstips. Uw docent kan u helpen met de voorbereiding op het CNaVT-examen. Maar u kunt ook zelfstandig oefenen.

Voorbeeldexamens

De voorbeeldexamens tonen u wat u zal moeten doen tijdens een bepaald CNaVT-examen. De beoordelingsmodellen beschrijven wat u minimaal moet kunnen om te slagen. De afname-instructies voor de docent beschrijven hoe een examen verloopt.

Maatschappelijk Informeel (INFO) - A2

Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Authentieke bronnen

Bent u nog maar pas Nederlands aan het leren, dan kunt u het best met aangepaste Nederlandstalige bronnen oefenen, zoals Nedbox, Taalblad en de Wablieft-krant. Lees of beluister een tekst, stel uzelf de vraag of u alles heeft begrepen en schrijf neer én vertel wat u heeft gezien of gehoord. Zo oefent u zowel uw lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid. Vergeet ook niet om voldoende te oefenen met schriftelijke en mondelinge bronnen waarmee u in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Lees bijvoorbeeld aankondigingen van films, tentoonstellingen en andere activiteiten, brochures met productinformatie, artikels en dergelijke. Luister naar de radio en kijk naar series.

Leert u al wat langer Nederlands, dan kunt u heel uiteenlopende Vlaamse en Nederlandse nieuwssites, kranten, tijdschriften, video's en televisieprogramma’s gebruiken om te oefenen. Denk aan nieuwssites zoals deredactie.be, Canvas, nos.nl en NPO, kranten zoals NRC, De Volkskrant, De Morgen en De Standaard, tijdschriften zoals Knack, De Groene Amsterdammer en Elsevier, televisie- en radioprogramma’s zoals De ochtend, populair wetenschappelijke sites zoals De Kennis van Nu en EOS Wetenschap.

Tip
Beluister en bekijk zeker zowel Vlaamse als Nederlandse programma’s, zodat u went aan de uitspraak van het Nederlands van Vlamingen en Nederlanders. Als het Duits je moedertaal is, kun je ook eens kijken op het Forum buurtaal.

Voor docenten en examinatoren

Ook als docent of examinator kunt u zich voorbereiden op een CNaVT-examen.


Examinatorentraining

Als examinator bent u verantwoordelijk voor een vlotte en betrouwbare afname van de examens. In de instructievideo ziet u hoe u de CNaVT-examens organiseert, afneemt en hoe u fouten vermijdt. Wenst u meer uitleg of een training? Bekijk dan de opleidingen.

Voorbeeldexamens

Wilt u uw kandidaten zo goed mogelijk voorbereiden op een CNaVT-examen? Simuleer dan een CNaVT-examen met de voorbeeldexamens hierboven. Examinatoren kunnen de voorbeeldexamens gebruiken om zich optimaal voor te bereiden op de afname.

Takenbank voor docenten

Met de CNaVT-taken uit de Takenbank voor docenten kunt u als docent werken aan de taalvaardigheid van uw taalleerders. De takenbank bevat meer dan 250 taken. Ze zijn geschikt als lesmateriaal en kunnen gratis gedownload worden.

Veelgestelde vragen

Docent: Waar vind ik didactische ondersteuning?

Heeft u vragen over taakgericht onderwijs? Dan kunt u altijd terecht bij onze collega's van het Centrum voor Taal en Onderwijs (volwassenenonderwijs of secundair onderwijs).

Hebt u een handboek of een cursus die op het examen voorbereidt?

Neen, het CNaVT ontwikkelt taaltoetsen, maar biedt geen opleidingen of handboeken aan. Op de pagina's ondersteuning en voorbeeldexamens vindt u informatie die u kan helpen bij de voorbereiding op de CNaVT-examens.

Hoe verlopen de examens?

De examens bestaan uit drie delen: luisteren, lezen en schrijven, spreken (zie ook voorbeeldexamens). Het concrete verloop wordt vastgelegd door de examinator bij wie u het examen wilt afleggen.

Kan ik de examens van vorige jaren inkijken (om te oefenen)?

Neen, examentaken van vorige jaren kunnen niet worden ingekeken. Docenten en kandidaten kunnen wel een voorbeeldexamen van elk examen bekijken en ermee oefenen.

Kandidaat: Hoe weet ik welk examen ik het best afleg?

Volgt u een cursus Nederlands? Bespreek dan met uw docent welk examen u het best kunt afleggen. Vergelijk ook de beschrijving van de CNaVT-examens met uw behoeften. U kunt uw niveau proberen in te schatten door de voorbeeldexamens van CNaVT of de oefeningen van ERKnederlands te maken. Ook de zelfbeoordelingsschalen van het ERK kunnen u hierbij helpen.