Hieronder vindt u een greep uit de publicatielijst van onze medewerkers.

  • Deygers, B. e.a. (2019).
    ERK - Supplement met nieuwe descriptoren
  • CNaVT (2017).
    Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen
  • Van Gorp, K. and Deygers, B. (2013).
    Task Based Language Assessment. In: Kunnan, A. (Ed.) The companion to Language Assessment. New Jersey: Wiley Blackwell.
  • Deygers, B., Van Gorp, K., Luyten, L. and Joos, S. (2013)
    Rating scale design: a comparative study of two analytic ratingscales in a task-based test. In: Savage, J. and Galaczi, E. (Ed.) Studies in Language Testing: Proceedings from the ALTE Krakow Conference, 2011. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Akten des XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005, Band 2: Jahrbuch für Internationale Germanistik Roppe, S. (2007).
    Culturele onpartijdigheid in functionele taalexamens, een moeilijke evenwichtsoefening, p 125-130. Copyright Peter Lange Verlag
  • N. Maddens & B. van Oel (2006).
    Mondelinge taalvaardigheid toetsen, hoe doe ik dat? LES 143 (24e jaargang, november 2006).
  • Van Avermaet, P. & S. Gysen (2006).
    From needs to tasks. Language learning needs in a task-based approach. In: Van den Branden (Ed.) Task-based Teaching in Flanders. Cambridge: Cambridge University Press.
  • B. van Oel & S. Roppe (2005).
    Duiken in de digitale toetsenbank. Het nut van een toetsenbank voor docenten. LES 133 (23e jaargang, februari 2005).
  • Gysen, S. & P. Van Avermaet (2005).
    Issues on Functional Language Performance Assessment. The case of the Certificate Dutch as a Foreign Language. LAQ-International Journal.
  • Van Avermaet, P. et al. (2004).
    CNaVT: A more functional approach: Principles and construction of a profile-related examination system. Studies in Language Testing 18.
  • A.Lanssens & L. Wijnants (2003).
    Het nieuwe Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). Examenontwikkeling gebaseerd op taalgebruiksbehoeften. In: Artikelen van de Vierde Sociolinguistische Conferentie. Eburon, Delft.
  • CNaVT projectteam (2002).
    Het CNaVT handboek. Ook verkrijgbaar via het CNaVT secretariaat.