Nuttige links

Nederlands in Nederland en België

CTO

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) is het Vlaamse expertisecentrum voor taalonderwijs. Op deze website is informatie te vinden over het CTO, dat verbonden is aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het CNaVT is onderdeel van het CTO.

CTO >

Nederlands in de wereld

Taalunie

Deze website biedt informatie over de Taalunie en haar werkterreinen. De Taalunie werkt aan het gemeenschappelijk huis van Nederland en Vlaanderen: de Nederlandse Taal.

Taalunie >

Taalunieversum

De website van de Nederlandse Taal. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het Nederlands: de taal, het onderwijs en de cultuur. Taalunieversum is zowel bedoeld voor docenten als voor scholieren, studenten en andere belangstellenden.

Taalunieversum >

Toetsing

CEFR

Het 'Common European Framework of Reference' (CEFR) is ontwikkeld door de Raad van Europa. Het instrument is bedoeld om taalkwalificaties te beschrijven en te vergelijken.

CEFR >

ALTE

ALTE is een samenwerking tussen exameninstellingen van Europese talen (zoals Cambridge Assessment, Goethe-Institut en Alliance Française). Het CNaVT is sinds 1996 lid van ALTE en wisselt expertise uit met exameninstellingen in andere landen en andere taalgebieden. De ALTE-leden streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de taalexamens die zij aanbieden. ALTE heeft een e-portfolio ontwikkeld om te helpen bij het taalleerproces.

ALTE > ALTE portfolio >

Naslagwerken en tijdschriften

Onze Taal

Op de website van het Genootschap Onze Taal zijn artikelen en dossiers over taalonderwerpen te vinden, ook taaladviezen en vooral veel informatie over het Nederlands. Onze Taal >