Het examen 2019

Afnameperiode

De CNaVT-examens worden afgenomen tussen 1 en 15 mei 2019. Het is niet toegestaan examens af te nemen buiten de vastgestelde examenperiode. Heeft u hier vragen over, contacteer dan het CNaVT-secretariaat.

Inschrijven 2019

Helaas kunt u zich niet meer inschrijven voor de examensessie van mei 2019. Wenst u deel te nemen aan de volgende examensessie, contacteer dan het CNaVT-secretariaat.

Afnametijden

Examenreglement

In het examenreglement leest u wat uw rechten en plichten zijn bij de examens. Zo komen onder meer de organisatie, de deelname en het verloop van de examens aan bod, net als de geheimhoudingsplicht. Als exameninstelling zorgt u ervoor dat de kandidaten voorafgaand aan de inschrijving kennis nemen van het Examenreglement Kandidaat.

Examengeld

Voor meer informatie over prijzen neemt u het best contact op met het Team CNaVT. Kandidaten betalen in principe via de Administratieve Module CNaVT (via PayPal).