FAQ CNaVT-Exameninstellingen en CNaVT-Examinatoren

Welkom op de FAQ en help pagina voor exameninstellingen en examinatoren.

Op deze pagina vindt u informatie over de Administratieve Module CNaVT. Ook het stappenplan om uw exameninstelling te registreren zodat kandidaten zich bij uw exameninstelling kunnen inschrijven, wordt hier uitgelegd aan de hand van 6 korte modules.

Hieronder kunt u alle modules raadplegen.


Stappenplan:
  • Inschrijving/Registratie
  • Activatie van uw account
  • Eerste aanmelding
  • Examenaanbod
  • Kandidaten koppelen aan uw exameninstelling
  • Examinatoren toevoegen


We raden u aan om de module 7 Toelichting bij prijszetting hieronder goed te bekijken. Een uitgeschreven versie vindt u hier. Een Overzicht van de examengelden per land kunt u hier vinden.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Team CNaVT.


1. Exameninstellingen en examinatoren goedkeuren

3. Eerste aanmelding

5. Kandidaten koppelen aan instellingen

7. Toelichting bij prijszetting

2. Inschrijving en accountactivatie

4. Examenaanbod

6. Examinatoren toevoegen

Wanneer moet je registreren als instelling?

Kandidaten kunnen zich in het systeem registreren vanaf 25/02 voor de mei-examens. Als je mei-examens wil organiseren en je wil dat kandidaten je kunnen vinden om een examen te boeken, moet je je dus voor 23/02 als instelling geregistreerd hebben en aangeduid hebben welke examens je organiseert.

Kandidaten kunnen inschrijven tot 25/03.

Kunnen kandidaten nog buiten het digitale systeem inschrijven?

Neen, dit is niet meer mogelijk. Enkel digitaal inschrijven is mogelijk en de kandidaat zal dit zelf doen.

Hoe krijg ik een zicht op alle ingeschreven studenten en de examens waarvoor ingeschreven werd?

De Administratieve Module CNaVT maakt het mogelijk om lijsten te genereren, onder andere van de ingeschreven kandidaten en/of voor de ingeplande examens.

Is het mogelijk om een maximum aantal deelnemers in te stellen?

Kandidaten die zich willen inschrijven voor een examen krijgen enkel examens te zien van instellingen die deze examens aanbieden. Het examenaanbod van uw instelling(en) kan u zelf beheren per instelling. Als u aan de limiet zit, dan dient u voor een bepaald examen het vinkje in de kolom "Aanbod" uit te zetten. Bijgevolg zullen kandidaten niet meer kunnen inschrijven voor dat examen binnen uw instelling.
In een latere fase kijken we hoe we het mogelijk kunnen maken om maxima in te stellen per instelling.

Zijn aangepaste procedures voor kandidaten mogelijk?

Enkel kandidaten kunnen een aangepaste procedure aanvragen (bv. Meer tijd omwille van dyslexie). Bij de inschrijving voor een examen krijgt de kandidaat de mogelijkheid om deze speciale vereisten aan te vragen. De kandidaat moet hiervoor de nodige documenten uploaden in het systeem. Een lid van het Team CNaVT zal de aanvraag bekijken en goedkeuren als aan alle vereisten werd voldaan.

Is het systeem enkel in het Nederlands beschikbaar?

Het systeem is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Ik heb geen stabiele internetverbinding ter beschikking. Zal het inschrijven mij lukken?

Een stabiele internetverbinding is niet cruciaal voor de inschrijvingen. Om een inschrijving te kunnen doen, hoeft er slechts een beperkte overdracht van data te gebeuren, gedurende een heel korte tijd.

Zijn er veranderingen in de examengelden?

Het prijzenbeleid voor de examens blijft voorlopig ongewijzigd. Dat betekent dat de tarieven die in 2018 geldig waren voor jouw land en instelling ook in 2019 gehanteerd worden. Deze tarieven staan bovendien in het systeem.

Hoe schrijf ik in als een instelling met meerdere vestigingsplaatsen?

Het is geen enkel probleem om meerdere verantwoordelijken te koppelen aan eenzelfde instelling. Momenteel hebben alle examinatoren dezelfde rechten, in de toekomst zal dit wel veranderen en zal een persoon, nl. de (hoofd)verantwoordelijke meer rechten hebben en dus meer kunnen in het systeem.

Het is ook mogelijk om als verantwoordelijke meerdere instellingen aan te maken. Dit kan u doen vanuit uw profiel onder het tabblad "Instellingen".

Wat als een kandidaat zijn examen annuleert?

Het is steeds mogelijk om een (nieuw) examen in te plannen op een andere datum. Als een kandidaat zijn examen volledig annuleert, dan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de kandidaat zelf. In zeer uitzonderlijke gevallen van overmacht kan contact opgenomen worden met het Team CNaVT en bekijken we welke alternatieve oplossingen mogelijk zijn.

Onze instelling organiseert niet alle examens. Kan ik dat aangeven in het systeem?

Een instelling kan zelf kiezen welke examens deze wilt aanbieden. Je kunt dit aanbod ook te allen tijde wijzigen.

Kan je als instelling kandidaten inschrijven?

Het systeem is gebouwd dat kandidaten hun eigen inschrijvingen kunnen regelen. In principe schrijft een kandidaat dus zelf in. Als je als instelling voor kandidaten wilt inschrijven, moet je zorgen dat je van hen alle correcte gegevens hebt om een profiel aan te maken: naam, geboortedatum, adres, emailadres, paswoord… Ook dan zullen kandidaten hun registratie moeten bevestigen waarbij ze het paswoord moeten ingeven.

Moet je je nog registreren als instelling als je in het verleden reeds CNaVT-examens aangeboden hebt?

Ja, voor deze eerste ingebruikname van het systeem vragen we aan alle instellingen om hun gegevens in te geven. Deze stap is eenmalig, in de toekomst blijft u geregistreerd als instelling zolang u examen afneemt.

Veranderen de data? (van de inschrijvings- en de examenperiode)

Neen, de data blijven dezelfde, behoudens latere communicatie.

Is het mogelijk om verschillende tarieven te hanteren voor kandidaten die les volgen aan de instelling en kandidaten die geen linken hebben met de instelling.

Ja. Je kunt twee versies van een examen aanbieden, aan elke versie een aparte prijs koppelen en aangeven of het examen zichtbaar is voor externe kandidaten. Interne kandidaten kunnen op die manier bijvoorbeeld een goedkoper en een duurder tarief zien, externe kandidaten zien dan bijvoorbeeld enkel het duurdere tarief.