Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is verantwoordelijk voor toetsing en certificering van leerders
die het Nederlands als Vreemde Taal leren.

Het CNaVT is een project van de Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

In het najaar van 2017 publiceerde het CNaVT-team de 'Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen', een vertaling die tot stand kwam in samenwerking met de Raad van Europa. De online publicatie vindt u hier.

Ik wil een CNaVT-examen afleggen

Wat moet ik als kandidaat weten?

Ik doceer of examineer Nederlands

'Onze taak, uw toekomst.'

Onder dit motto biedt het CNaVT een betrouwbare certificering van de taalvaardigheid in het Nederlands als vreemde taal.

Wat moet ik als docent of examinator weten?